Добре дошли в Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Нуклеозид

1
2
1
Сериен номер. Име на продуктите CAS No. Класификация
1 N1-метилпсевдоуридин 13860-38-3 Нуклеозид
2 Псевдоуридин 1445-07-4 Нуклеозид
3 3′-О-метилгуанозин 10300-27-3 Нуклеозид
4 2′-дезоксиаденозин 958-09-8 Нуклеозид
5 2'-дезоксицитидин 951-77-9 Нуклеозид
6 2'-дезоксиуридин 951-78-0 Нуклеозид
7 2'-дезоксигуанозин 961-07-9 Нуклеозид
8 2,2'-О-циклоуридин 3736-77-4 Нуклеозид
9 2'-О-метилуридин 2140-76-3 Нуклеозид
10 2'-Дезокситимидин-5'-монофосфатна динатриева сол 33430-62-5 Нуклеозид
11 2'-Дезоксиуридин -5'-монофосфат натриева сол 42155-08-8 Нуклеозид
12 2'-Дезоксигуанозин-5'-монофосфатна динатриева сол 33430-61-4 Нуклеозид
13 2′-Дезоксиаденозин -5′-монофосфат Натриева сол 2922-74-9 Нуклеозид
14 2′-Дезоксиаденозин -5′-монофосфатна киселина без киселина 653-63-4 Нуклеозид
15 2'-Дезоксицитидин-5'-монофосфатна киселина 1032-65-1 Нуклеозид
2
Сериен номер. Име на продукта CAS No. Класификация
16 5′-Гуанилова киселина, 7-метил-, моноанхидрид с 1Н-имидазол-1-илфосфонова киселина, динатриева сол 852155-68-1 Нуклеозид
17 N7-метил-гуанозин-5'-трифосфат-5'-гуанозин 62828-64-2 Нуклеозид
18 Гуанозин-5'-трифосфат-5'-Гуанозин 6674-45-9 Нуклеозид
19 N7-метил-гуанозин-5'-трифосфат-5'-аденозин 62828-63-1 Нуклеозид
20 Гуанозин-5'-трифосфат-5'-Аденозин 10527-47-6 Нуклеозид